Menu
VDHTools uw business to business partner
Uw winkelmandje is nog leeg

Herroepingsrecht
Retourneren herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde,  die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit  krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (VDH Tools, Industrieweg 14 A, 2712 LB Zoetermeer, info@vdhtools.nl,  Telefoon: + 31 079-7502444) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de 
overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier op onze website voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,  inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking 
van de goederen vast te stellen.

Retouren Niet-Consumenten (bedrijven)
1. VDH Tools kan van bedrijfsmatige klanten onbeschadigde goederen retour nemen.
2. Voorwaarde is dat deze goederen nog in het huidige assortiment voorkomen en in de originele verpakking zitten.
3. Wij berekenen voor deze service 25% restockingskosten en deze kosten worden direct verrekent en in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. 
4. Niet-Consumenten (bedrijven) mogen producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen en binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering.
5. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruik schade te worden geretourneerd op uw eigen kosten.

Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor uw bestellingen bij vdhtools.nl. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.